Οφέλη του έργου IDentifEYE
Το IDentifEYE ολοκλήρωσε την πορεία των δυο χρόνων και προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση που σκοπό έχει να ενισχύσει την ηλεκτρονική ασφάλεια των μαθητών ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα των μαθητών στο Διαδίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για να διεξάγουν εκπαιδευτικά εργαστήρια μέσα στην τάξη που θα βοηθήσουν τα παιδιά. Την ίδια στιγμή οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή αλλάζουν προς το καλύτερο. Θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι πιο δεκτικοί στην ανατροφοδότηση και στην μάθηση, είναι πιο προσηλωμένοι στο μάθημα και ανταποκρίνονται θετικότερα όταν είναι συνυπεύθυνοι για την μάθηση τους και για τις αντιδράσεις τους στις κοινωνικές διεργασίες γύρω τους. Την ίδια στιγμή, διανοίγονται νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών οδηγώντας στην ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης.
Κύρια αποτελέσματα
 Εγχειρίδιο Εργαστηρίου για τον Εκπαιδευτή: Ο πλήρης αυτός πολυγλωσσικός οδηγός απευθύνεται σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικός επιθυμεί να διεξάγει το εργαστήριο. Συμπεριλαμβάνει θεωρητικό υπόβαθρο, έγγραφα με πρότυπα, μεθοδολογίες και όλα εκείνα τα συστατικά που εγγυώνται την επιτυχή διεξαγωγή του εργαστηρίου.
 Παιχνίδι IDentifEYE: Το Παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι στον πυρήνα της μαθησιακής προσέγγισης, περιέχει μια ηλικιακή διαφοροποίηση (παιδιά ηλικίας 8-11 & 12-14) ώστε να ταιριάζει στα διαφορετικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των μαθητών.
 Διεξαγωγή Εργαστηρίων: Μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων διεξήχθη σε τέσσερις χώρες (LT, ES, GR και PL) στα οποία δεκάδες εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν πάνω στην εκπαιδευτική μεθοδολογία του έργου.
 Τελικό Συνέδριο: Στις 08/09/2015 οι εταίροι του έργου και διακριτικοί ειδικοί μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα σχετιζόμενα ηλεκτρονικής ασφάλειας με το κοινό. Τα αποτελέσματα του έργου αναδείχθηκαν και το κοινό επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο.
Περισσότερα για το IDentifEYE…
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.id-eye.eu ή επικοινωνήστε στο info@id-eye.eu.

Advertisements