Zyski z projektu IDentifEYE

Projekt IDentifEYE zakończył swój dwuletni przebieg oraz zapewnił innowacyjne podejście  by zwiększać bezpieczeństwo online uczniów poprzez zwiększanie odporności online uczniów. Jest to osiągane poprzez szkolenie nauczycieli, by mogli przeprowadzić warsztaty edukacyjne  w swojej klasie, które pomogą dzieciom. W tym samym czasie, na lepsze zmieniają się relacje pomiędzy nauczycielem a uczniami. Pomogą uczniom być bardziej otwartymi na informacje zwrotne, na nauczanie, bardziej zaangażowani oraz bardziej pozytywnie reagujący, gdy czują się współodpowiedziali za swój proces nauczania oraz ich reakcje na otaczające ich procesy społeczne. W tym samym czasie, otworzą oni nowe kanały komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami, prowadzące do bardziej osobistych i zaufanych relacji.

Główne wyniki

  • Podręcznik warsztatowy dla instruktorów: To kompletny, wielojęzykowy przewodnik dla każdego z edukatorów, który chce przeprowadzić warsztaty. Zawiera teorię, praktyczne dokumenty, metodolofie oraz wszystkie komponenty, które gwarantują udane przeprowadzenie warsztatów.
  • Gra IDentifEYE: Gra w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) jest kluczowym punktem podejścia do nauczania oraz jest dostosowana do dwóch grup wiekowych uczniów (8-11 oraz 12-14), by jak najlepiej dopasować się do charakterystyk rozwojowych uczniów.
  • Wdrożenie warsztatów: Seria edukacyjnych warsztatów została wykonana w czterech krajach (LT, ES, GR oraz PL), podczas kórych dziesiątki nauczycieli było instruowanych o administracyjnej metodologii projektu.
  • Finalna Konferencja: 08/09/2015 partnerzy projektu oraz eksperci dzielili się swoimi opiniami z publicznością odnośnie bezpieczeństwa online. Pokazane zostały wyniki projektu, a publiczność pokazała duże zainteresowanie i chciała się dowiedzieć więcej o projekcie.

Więcej o projekcie IDentifEYE…

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o temacie, proszę odwiedzić naszą stronę www.id-eye.eu  lub skontaktować się z nami mailowo info@id-eye.eu.

Advertisements